09 336 37 95 info@seniorhomes.be

INVESTEREN

 

De intresten op leningen zijn historisch laag. De rente op het spaarboekje is bijna 0% en door de inflatie daalt de waarde van uw geld. De waarde van uw erkende assistentiewoning zakt daarentegen niet.

Ontdek hieronder het verschil tussen de opbrengst van uw spaarboekje en een investering in erkende assistentiewoningen op 10 jaar.

;

12% BTW ipv 21%

De overheid voorziet een BTW-verlaging. U kan genieten van 12% i.p.v. 21% BTW op de constructiewaarde.

;

Vrijstelling onroerende voorheffing

Eén maal per jaar betaalt u onroerende voorheffing of grondlasten berekend op basis van uw K.I. Bij erkende assistentiewoningen valt dit weg.

;

Eigen beheer en uitbating

Senior Homes doet  zelf het beheer van de zorg- en dienstverlening. Onze woonassistenten die de uitbating verzorgen bieden u ook administratieve ondersteuning. Als u koopt als belegging zorgen wij ook voor de verhuur van uw appartement indien u dit wenst.

;

Enkel op toplocaties

Senior Homes hecht veel belang aan de centrale ligging van zijn projecten en zorgt voor een aangename groene omgeving, in de nabijheid van alle noodzakelijke voorzieningen.

;

Aankoop in volle eigendom

U koopt bij ons een appartement zoals een gewoon appartement of huis. In volle eigendom! Dit betekent dat u dit later altijd kan verkopen of schenken aan uw kinderen en indien u komt te overlijden gaat dit over op uw erfgenamen.

;

Trouwe huurders

Uit ervaring merken wij dat senioren trouwe huurders zijn die hun huur heel stipt betalen waardoor u zelden te maken krijgt met huurachterstanden. Bovendien kent uw eigendom weinig slijtage en wordt deze met respect onderhouden.

;

Uitgebreid dienstenpakket op maat

Senior Homes geeft om uw welzijn. U kan zelf uw zorgpakket kiezen naargelang uw persoonlijke noden en behoeften.

;

Vastgoed is een goede investering

Wil u op lange of middellange termijn investeren?

Door de lage rentevoeten op leningen en door het ‘gevaar’ van het beleggen op de beurs, is investeren in vastgoed één van de veiligste en populairste beleggingen geworden.

;

Mooi nettorendement

Senior Homes houdt steeds een realistisch rendement voor ogen. Gezien er een groot tekort is aan senioren huisvesting kan u bovendien rekenen op een meerwaarde bij verkoop.

Denkt u na over investeren in een assistentiewoning?

Wij maken voor u de vergelijking

In onderstaande voorstelling vergelijken wij 2 families. Familie Van de Bussche zet zijn geld op een spaarboekje gedurende 10 jaar, familie Mortier investeert dit in een assistentiewoning. Bekijk zelf wie het meeste uit zijn spaarcenten haalt.

Familie Van den Bussche

“Wij zetten ons geld op een spaarboekje!”

Familie Van den Bussche
heeft € 70.000 op hun spaarboekje.

Voordeel: Hun geld is altijd beschikbaar.

Nadeel: Na 10 jaar heeft familie Van den Bussche nog altijd 
€ 70.000.

Familie Mortier

“Wij kopen met een klein bedrag aan eigen middelen + lening een assistentiewoning!”

Familie Mortier koopt een assistentiewoning van € 270.000
(kosten inbegrepen).

Ze gebruiken hun
€ 70.000 en lenen
€ 200.000 op 10 jaar
 met een bullet krediet (enkel intrest betalen van +/- 1,90%).

Familie Mortier betaalt € 316,67 / maand intresten.

Ze verhuren hun assistentiewoning aan € 900 / maand geïndexeerd.

Na 10 jaar…

Familie Van den Bussche

€ 70 000

Familie Mortier

€38.000 (KOSTEN LENING)

€ 109.542,93 (+index)
(HUUROPBRENGSTEN)

€ 23.864 (MEERWAARDE
+/- 2% per jaar)

Conclusie

Familie Van den Bussche heeft na 10 jaar nog steeds € 70 000. Familie Mortier deed een beter zaak: zij hebben door een investering in een assistentiewoning van Senior Homes na 10 jaar € 165 406

* Dit is een simulatie, geen garantie en op voorwaarde van bovenstaande indicatoren.

De verschillende situaties

Familie Van den Bussche

 • Zij hebben €70 000 en plaatsen dit op een spaarboekje
 • VOORDEEL: Hun geld is altijd beschikbaar
 • NADEEL: Hun geld is na 10 jaar nog steeds € 70 000

 

Familie Mortier

 • Zij kopen een assistentiewoning van € 270 000 (kosten inbegrepen)
 • Ze gebruiken hun € 70 000 en lenen € 200 000 op 10 jaar met een bullet krediet (=Enkel intrest betalen van ongeveer 1,90%)
 • Per maand betalen ze € 316,67 aan intresten
 • Ze verhuren hun assistentiewoning aan € 900 per maand geïndexeerd.

 

Na 10 jaar

Familie Van den Bussche

 • De familie Van den Bussche heeft nog steeds € 70 000 na 10 jaar

 

Familie Mortier

 • Kosten lening: €38 000
 • Huuropbrengesten: €109 542,93 (+index)
 • Meerwaarde: €23 864 (ongeveer 2% per jaar)

 

Conclusie

Familie Van den Bussche heeft na 10 jaar nog steeds € 70 000. Familie Mortier deed een beter zaak: zij hebben door een investering in een assistentiewoning van Senior Homes na 10 jaar € 165 406

* Dit is een simulatie, geen garantie en op voorwaarde van bovenstaande indicatoren.

Veelgestelde vragen over onze residenties

Waarom investeren in een assistentiewoning?

Tegenover de huidige, onzekere spaar- en beleggingsinkomsten blijft vastgoed een betrouwbare en slimme investering. Wij bouwen alles nieuw en de waarde van vastgoed zal alleen stijgen.

Investeren in een erkende assistentiewoning biedt belangrijke fiscale voordelen. Onze assistentiewoningen zijn 100% conform de wetgeving  waardoor u slechts 12% btw betaalt (i.p.v. 21%) en geen onroerende voorheffing.

Wenst u uw assistentieflat niet (meteen) zelf te bewonen maar te verhuren, dan zoeken wij voor u naar een geschikte huurder. Daardoor kunt u  bovenop een meerwaarde op uw vastgoed , rekenen op gegarandeerde en geïndexeerde huurinkomsten.

Senioren zijn zorgzame huurders en wij hebben nergens huurachterstand.

Wat is een assistentiewoning?

Assistentiewoningen kwamen in de plaats van serviceflats. Een erkende assistentiewoning is een individueel aangepaste woning of wooneenheid waarin de bewoner zelfstandig woont en een beroep kan doen op zorg en diensten. Daardoor hoeven de bewoners bij toenemende zorgbehoefte niet plots uit hun vertrouwde woonomgeving te verhuizen.

Per groep van assistentiewoningen wordt een beheersinstantie aangesteld. Zij organiseert alle zorg en dienstverlening, voorziet in een 24/24 noodoproepservice en overbruggingszorg en neemt het beheer van de gebouwen voor haar rekening. Senior Homes is hierin uniek en doet naast het bouwen ook het beheer zelf.  In de groepen van assistentiewoningen moet er op vaste tijdstippen een woonassistent aanwezig die onder meer zorgt voor de sociale netwerkvorming, bij Senior Homes is die woonassistent 6/7 aanwezig.

Bouwt Senior Homes ook in mijn regio?

Senior Homes hecht veel belang aan de centrale ligging van zijn projecten en zorgt voor een aangename groene omgeving, 
in de nabijheid van alle noodzakelijke voorzieningen.

Waarom betaal je maar 12% BTW en is toch alles splinternieuw?

De federale regering heeft, met ingang van 1 januari 2017, een nieuw verlaagd btw-tarief van 12% ingevoerd voor privé-investeringen in sociale huisvesting. Deze maatregel beoogt o.a. het tekort aan seniorenhuisvesting op te vangen. Voortaan zullen ook privé-investeerders die een woning kopen, om deze woning te verhuren, kunnen genieten van een verlaagd btw-tarief van 12%.

Waarom zou ik nu investeren in assistentiewoningen?

De vraag naar assistentieflats is groot. De zorgsector kampt al een tijdje met tekorten die er niet beter op worden. Tegen 2020 meer dan één vierde van de bevolking ouder zijn dan 65 jaar. Het huidige aanbod volstaat niet. Assistentiewoningen zullen een kostbaar goed worden in de toekomst. Woonzorgcentra worden pas een oplossing als senioren in zware mate hulpbehoevend worden. Assistentiewoningen bieden een oplossing: onze bewoners zijn volledig zelfstandig maar hebben de mogelijkheid tot hulp voor als het nodig wordt. De bedoeling is dat onze bewoners zo lang mogelijk en zo zelfstandig mogelijk in hun eigen appartement kunnen blijven.

Wat is de wet Breyne?

De woningbouwwet van 9 juli 1971, beter bekend als de wet Breyne, biedt de bouwer van een huis en de koper van een te bouwen woning (verkoop op plan – aanneming sleutel op de deur) een uitgebreide bescherming op verschillende vlakken. Deze wet is dwingend, wat betekent dat men er niet kan van afwijken.

Zo moet de toekomstige eigenaar een volledige en correcte informatie krijgen. Een aantal vermeldingen moeten in de schriftelijke overeenkomst staan.

De woningbouwwet garandeert de toekomstige eigenaar onder meer:

 • bij het sluiten van de overeenkomst mag het voorschot maximaal 5 % van de totale prijs bedragen;
 • strikte betalingsmodaliteiten: het saldo is opeisbaar in gedeelten die niet hoger mogen liggen dan de prijs van de al uitgevoerde werken;
 • een vooraf vastgestelde totaalprijs;
 • de oplevering gebeurt verplicht in 2 fasen: een voorlopige en een definitieve, waar minimum 1 jaar tussen moet liggen;
 • er is een verplichte waarborg die kan gaan tot 100 %;
 • strenge aansprakelijkheidsregels: de verkoper is niet alleen aansprakelijk voor verborgen gebreken, ook de tienjarige aansprakelijkheid voor zware, zelfs zichtbare gebreken, rust op hem.

De wet verwacht ook van de notaris en de architect naast een algemene informatieverplichting, een bijzondere tussenkomst en controle.

Wanneer in de overeenkomst iets staat dat strijdig is met deze wet worden deze clausules als ongeschreven beschouwd.

Bron: FOD Economie

Klopt het dat ik op mijn assistentiewoning geen onroerende voorheffing of grondlasten betaal?

Dat is helemaal juist.  Iedere eigenaar van een assistentieflat geniet van de vrijstelling van onroerende voorheffing of grondlasten. Normaal betaalt u dit 1 maal per jaar berekend op basis van uw kadastraal inkomen.

Hoofdkantoor

Vinktstraat 1a, 9800 Deinze.

09 336 37 95

info@seniorhomes.be

Volgt u ons al?

Copyright Senior Homes 2018 – Privacyverklaring