Les résidences-services, un investissement intelligent

Investir dans le futur

Als eigenaar van een assistentiewoning van Senior Homes wordt u zoveel als mogelijk ontzorgd. Het afhandelen van de papiermolen, de plaatsbeschrijving, het overzetten van de tellers, tot het regelen van de verhuis van uw nieuwe bewoner wordt door onze eigen mensen verzorgd.

Verder doet Senior Homes zelf het beheer van de zorg- en dienstverlening voor alle bewoners. Door onze hoge aanwezigheid op de residenties staan onze woonassistenten steeds voor hen klaar met hulp bij administratie, organisatie van de zorg, activiteiten, uitstappen en zoveel meer.

BEKIJK ONZE WEBINARS

Op regelmatige basis organiseren we een webinar over gesplitste aankoop, een investering in vastgoed, …

Meer info >>

Le vieillissement démographique est en constante progression. La part des personnes âgées dans la population belge augmentera encore dans les prochaines années, jusqu’à ce qu’¼ de la population atteigne l’âge de 67 ans ou plus (source : Bureau Fédéral du Plan). Parallèlement, l’espérance de vie augmente grâce aux améliorations réalisées en termes de santé publique, de médecine et d’alimentation.

Les résidences-services constituent la formule idéale pour le vaste public des seniors « actifs ». Elles offrent une réponse à la demande croissante en logements qualitatifs et abordables ; des habitations qui allient confort et liberté, tout en offrant la possibilité de bénéficier des activités, équipements et services proposés sur place.

De vergrijzing neemt toe. Het aandeel ouderen in de bevolking zal de komende jaren nog toenemen in België, totdat meer dan 1/4e van de bevolking 67 jaar of ouder is (Bron: Federaal Planbureau). Eveneens neemt de levensverwachting toe. Dit dankzij verbeteringen in volksgezondheid, geneeskunde en voeding.

Assistentiewoningen zijn ideaal voor de grote doelgroep “actieve” senioren. Het is een antwoord op de toenemende vraag naar een kwalitatieve en betaalbare huisvesting; een woonst die vrijheid en comfort combineert, alsook een thuis waar ze kunnen genieten dankzij de activiteiten, faciliteiten en services die er worden aangeboden.

Investir dans le futur

 • De interesten op de leningen zijn historisch laag.
 • De spaarboekjes zullen u binnenkort geld gaan kosten.
 • Door de inflatie daalt uw geld steeds in waarde.

Door vandaag inflatiebestendig te investeren stelt u uw kapitaal veilig, kan u genieten van een zorgeloze investering en geniet u mee van toekomstige meerwaarden.

Investeren in vastgoed betekent steevast een goede belegging

De voorbije jaren is vastgoed steeds gestegen in waarde (bron: Statbel fgov, 2020). Meer zelfs, een investering op goede locaties in Vlaanderen is in het verleden op lange termijn al altijd in waarde gestegen.

Verder biedt een vastgoedbelegging bescherming tegen inflatie en is het minder volatiel dan bijvoorbeeld te investeren in aandelen.

Investir dans le futur

 • Les intérêts sur les emprunts sont historiquement bas.
 • Les livrets d’épargne vous coûteront bientôt de l’argent.
 • L’inflation ne cesse de faire baisser la valeur de votre argent.

En investissant aujourd’hui pour contrer cette inflation, vous sécurisez votre capital et vous bénéficiez d’un investissement tout confort, mais vous vous assurez aussi de futures plus-values.

Investir dans l’immobilier, un placement toujours gagnant

La valeur de l’immobilier ne cesse de grimper depuis quelques années (source : Statbel fgov, 2020). Mieux : en Flandre, les investissements réalisés aux bons endroits ont toujours pris de la valeur sur le long terme. Un investissement immobilier vous protège en outre de l’inflation et se révèle moins volatil qu’un investissement en actions, par exemple.

Ontdek het verschil tussen

 • de opbrengst van uw spaarboekje
 • een investering in erkende assistentiewoningen op 10 jaar

*Het verleden geeft geen garanties over de toekomst. De situatieschets is informatie gebaseerd op schattingen en gekende info van vandaag.

Découvrez la différence entre

 • le rendement de votre livret d’épargne
 • un investissement sur 10 ans dans une résidence-services agréée

Senior Homes : un investissement rentable et sans souci

Als investeerder bent u voortdurend op zoek naar een goede risico-rendementsverhouding. Dat is exact wat het vastgoed van Senior Homes u biedt, want de voordelen van onze erkende assistentiewoningen zijn talrijk, zowel voor bewoners als voor de investeerders.

Investeerders die kiezen voor Senior Homes genieten van een zorgeloze investering die hen heel wat opbrengt. De maandelijkse inkomsten liggen bij erkende assistentiewoningen namelijk hoger dan bij klassieke appartementen en er zijn heel wat fiscale voordelen verbonden aan de aankoop. Tot slot staat
Senior Homes in voor alle administratieve beheerszaken.

Senior Homes is een familiebedrijf dat sinds 2008 actief is in het bouwen, verkopen, verhuren en uitbaten van erkende assistentiewoningen in Oost- en West-Vlaanderen. Senior Homes is uniek in de sector daar deze van ontwikkeling tot uitbating over verhuur tot zorg voorzien. Daarnaast speelt locatie een belangrijke rol. De locaties zijn steeds gekozen met aandacht voor een groene omgeving en toch dicht bij alle voorzieningen. Bovendien zijn de appartementen steeds aangepast aan de noden van onze bewoners: 100% rolstoelleefbaar, ruime appartementen, veel daglicht, brede gangen en deuren, … .

Kortom; er is een langetermijn-engagement van de familie.

Voordelen

 • Emplacements sélects

 • Interessante fiscale voordelen: btw-tarief à 12% en vrijstelling van onroerende voorheffing

 • Construction neuve de qualité

 • Rapport qualité/prix correct

 • Eigen beheer

 • Public locatif fiable et peu de risques de dégâts locatifs

 • Toenemende vergrijzing

 • Achat en pleine propriété

Senior Homes, un investissement qui vous rapporte de l’argent, sans les soucis

En tant qu’investisseur, vous êtes constamment à la recherche d’un bon rapport risque-rendement. C’est exactement ce que vous offre le parc immobilier de Senior Homes, car les avantages de nos résidences-services agréées sont nombreux, tant pour les résidents que pour les investisseurs.

Les investisseurs qui choisissent Senior Homes bénéficient d’un investissement confortable, en termes de rendement mais aussi de tranquillité d’esprit. Les revenus mensuels d’une résidence-services agréée sont en effet plus élevés que ceux d’un appartement classique. De plus, l’achat est assorti de nombreux avantages fiscaux. Enfin, Senior Homes s’occupe de toutes les démarches administratives liées à la mise en location et à la gestion de votre bien.

Senior Homes est une entreprise familiale active depuis 10 ans dans la construction, la vente, la location et l’exploitation de résidences-services agréées en Flandre Orientale et Occidentale. Senior Homes est unique dans le secteur de par la variété de ses activités : du développement à l’exploitation en passant par la location et les soins. La situation géographique joue également un rôle non négligeable. Les lieux d’implantation sont toujours choisis de manière à concilier cadre verdoyant et proximité de toutes les commodités. Sans compter que les logements sont toujours adaptés aux besoins de nos résidents : appartements spacieux, lumineux et 100% accessibles en chaise roulante, portes et couloirs larges, …

Bref : l’engagement de la famille s’étend sur le long terme.

Avantages

 • Emplacements idéaux
 • Avantages fiscaux intéressants : TVA de 12% et exonération du précompte immobilier
 • Constructions neuves et de qualité
 • Rapport qualité-prix correct
 • Service de gestion et de location dédié
 • Public de locataires fiables, faible risque de dégâts locatifs
 • Vieillissement en hausse
 • Achat en pleine propriété

Bekijk onze blogberichten over investeren

Consultez nos articles 

6 redenen waarom een assistentiewoning een slimme investering is

6 redenen waarom een assistentiewoning een slimme investering is

Een assistentiewoning is tegenwoordig de droomwoning voor iedere 65-plusser. Ze hebben nood aan een minimum aan zorg, maar zijn nog te actief om in een rusthuis te gaan wonen. Door de toenemende vergrijzing is de vraag ook steeds groter naar een betaalbaar en modern...

Investeren met zekerheid

Investeren met zekerheid

Kopen, verhuren, zelf bewonen Heeft u al eens nagedacht om nu reeds uw favoriete appartement te kopen, dat u later kan bewonen?Dat het aantal senioren in onze samenleving stijgt, is een langer gekend feit. Velen wonen ook in woningen die niet aangepast zijn aan hun...

De gesplitste aankoop van vastgoed: interessant?

De gesplitste aankoop van vastgoed: interessant?

  Vele kopers van een assistentiewoning bij Senior Homes kiezen voor een gesplitste aankoop. Het is vandaag nog steeds een veelgebruikte techniek in het kader van successieplanning. Bij een gesplitste aankoop van vastgoed schenken ouders vaak vooraf aan de...

Investir pour …

soi-même

Envie de savourer la vie ? Sans renoncer au confort, et sans se soucier ni du ménage ni de l’administration ?

 

ses héritiers

Envie de prévoir une sécurité pour vous et vos enfants ? Votre propriété est bien entretenue, et lorsque vous souhaitez y recourir vous-même, vous en avez bien entendu la possibilité.

 

 

le rendement

Un produit d’investissement qui, à long terme, peut générer un joli rendement.

votre société

Un investissement à court ou long terme dans notre entreprise vous intéresse ? Nous vous invitons dès lors dans nos bureaux pour un complément d’information.

 

Investeren voor …

uzelf

Graag genieten van het leven? Niet inboeten op comfort en geen lasten van het huishouden of administratie?

 

uw nalatenschap

Graag zekerheid inbouwen voor u en uw kinderen? Uw eigendom wordt goed onderhouden en als u er graag zelf een beroep wenst op te doen dan kan dit uiteraard.

 

opbrengsten

Een investeringsproduct dat op lange termijn een mooie opbrengst kan realiseren.

uw vennootschap

Heeft u interesse om een lange termijns-investering te ondernemen in ons bedrijf? Wij nodigen u graag uit op ons kantoor om dit verder toe te lichten.

 

9 raisons d’investir dans des résidences-services agréées

 

Revenus locatifs mensuels

Augmentation du capital immobilier

Rendement locatif élevé

Plus-value possible à la vente

12 % de TVA au lieu de 21 %

Public de locataires fidèles et soigneux

Revenu passif

Intérêts déductibles

Exonération du précompte immobilier

Senior Homes fait la différence pour les résidents, et les investisseurs le ressentent également

 

Senior Homes est un acteur unique sur le marché immobilier. Non seulement nous réalisons de superbes bâtiments avec des résidences-services agréées sur des emplacements de premier choix, mais nous en assurons également l’exploitation, la location et la gestion. De la pose de la première pierre à l’organisation d’une excursion à la mer en passant par l’accompagnement dans le processus d’achat, Senior Homes s’implique à 100 %. C’est bien entendu une belle garantie de qualité pour vous en tant qu’investisseur.

9 redenen om te investeren in erkende assistentiewoningen

Maandelijkse huurinkomsten

Verhoging onroerend kapitaal

Hoge huur-rendementen

Mogelijke meerwaarde bij verkoop

12% btw in plaats van 21%

Trouw & zorgzaam huurderspubliek

Passief inkomen

Intresten aftrekbaar

Vrijstelling van onroerende voorheffing

Senior Homes maakt het verschil voor de bewoners, en dat voelt u ook als investeerder

Senior Homes is uniek op de vastgoedmarkt. Wij realiseren niet enkel prachtige residenties met erkende assistentiewoningen op toplocaties, maar nemen ook de uitbating en het beheer in handen. Van eerstesteenlegging over begeleiding bij het koopproces tot organisatie van een uitstap naar zee, Senior Homes gaat 100% voor betrokkenheid. En dat is natuurlijk een mooie kwaliteitsgarantie voor u als investeerder!

Nos spécialistes en immobilier sont à votre disposition

Benieuwd naar hoe we bij Senior Homes een laag risico en een hoog rendement kunnen realiseren? Onze vastgoedexperten lichten het graag toe.

Heeft u een specifieke vraag over de fiscale voordelen, over onze beheerdienst of over andere zaken? Ook daarvoor staan ze u graag te woord.

Un expert immobilier se tient à votre disposition

Envie de savoir comment Senior Homes réussit à concilier faible risque et haut rendement ? Nos experts immobiliers vous expliquent tout.

Vous avez une question plus précise sur les avantages fiscaux, notre service de gestion & location ou tout autre aspect ? Nos experts vous répondront avec plaisir.

« Investir chez Senior Homes, c’est vraiment la formule tout confort pour moi. Ils m’ont trouvé un locataire et assurent la gestion complète. Tout ce qu’il me reste à faire, c’est de profiter de mes revenus supplémentaires. »

Christophe (54 ans) a investi dans une résidence Senior Homes il y a quelques années.

Investeren bij Senior Homes is voor mij écht zorgeloos. Zij zochten een huurder en zorgen nu ook voor het beheer. Het enige wat ik moet doen, is elke maand genieten van de extra opbrengsten.

Christophe (54) a investi il y a quelques années dans une résidence de Senior Homes.

Graag kopen en zelf intrekken in één van de woningen?

Geniet van de uitstekende zorgverlening, de uitgebreide comfortdiensten en extra fiscale voordelen bij de aankoop. Zo hoeft u zich als kind geen zorgen meer te maken over uw ouders, dankzij de goede ondersteuning door de woonassistenten.

Vous souhaitez acheter et occuper un de nos appartements ?

 Profitez de l’excellente offre de soins, des multiples services de confort et des avantages fiscaux liés à votre achat. Ainsi, vous n’aurez plus à vous tracasser pour vos parents grâce à la qualité de l’aide apportée par les assistants résidentiels.

OUVERTE
Deinze
Résidence Leiedam
OUVERTE
Audenarde
Résidence Keizerhof
Residentie Vijverhof Zwevegem
OUVERTE
Zwevegem
Résidence Vijverhof
OUVERTE
Alost
Résidence Prinsenhof
Residentie 't Withof Rumbeke
OUVERTE
Rumbeke
Résidence ’t Withof
Residentie Clarenhof Nieuwpoort
OUVERTE
Nieuport
Résidence Clarenhof
Residentie Stuyvenberg Varsenare
OUVERTE
Varsenare
Résidence Stuyvenberg
De Orangerie Evergem
OUVERTE
Evergem
De Orangerie
Residentie Kasselrij Vichte
OUVERTE
Vichte
Résidence Kasselrij
Residentie Ten Ede Wetteren
OUVERTE
Wetteren
Résidence Ten Ede
OUVERTE
Ostende
Résidence Rialto
OPENING SOON
Waregem
Résidence Pur Sang

Investeer doordacht
in assistentiewoningen

Les résidences-services,

un investissement intelligent

Investir dans le futur

Een investering in een assistentiewoning is een goede zaak. De fiscale gunstmaatregelen drukken de kosten. Assistentiewoningen zijn de ideale belegging, als huuropbrengst voor uzelf of als nalatenschap voor uw kinderen.

Investir dans le futur

Investir dans une résidence-services est une excellente opération. Les mesures fiscalement avantageuses compriment les coûts, et vous n’avez pas à vous soucier de la location. Les résidences-services constituent le placement idéal, que ce soit comme revenu locatif pour vous-même ou comme héritage pour vos enfants.

De vergrijzing neemt toe. Het aandeel ouderen in de bevolking zal de komende jaren nog toenemen in België, totdat meer dan 1/4e van de bevolking 67 jaar of ouder is (Bron: Federaal Planbureau)Eveneens neemt de levensverwachting toe. Dit dankzij verbeteringen in volksgezondheid, geneeskunde en voeding.

Assistentiewoningen zijn ideaal voor de grote doelgroep “actieve” seniors. Het is een antwoord op de toenemende vraag naar kwalitatieve en betaalbare huisvesting; een woonst die vrijheid en comfort combineert, alsook een thuis waar ze kunnen genieten dankzij de activiteiten, faciliteiten en services die er worden aangeboden.

Le vieillissement démographique est en constante progression. La part des personnes âgées dans la population belge augmentera encore dans les prochaines années, jusqu’à ce qu’¼ de la population atteigne l’âge de 67 ans ou plus (source : Bureau Fédéral du Plan). Parallèlement, l’espérance de vie augmente grâce aux améliorations réalisées en termes de santé publique, de médecine et d’alimentation.

Les résidences-services constituent la formule idéale pour le vaste public des seniors « actifs ». Elles offrent une réponse à la demande croissante en logements qualitatifs et abordables ; des habitations qui allient confort et liberté, tout en offrant la possibilité de bénéficier des activités, équipements et services proposés sur place.

Investir dans le futur

 • Les intérêts sur les emprunts sont historiquement bas.
 • Les livrets d’épargne vous coûteront bientôt de l’argent.
 • L’inflation ne cesse de faire baisser la valeur de votre argent.

En investissant aujourd’hui pour contrer cette inflation, vous sécurisez votre capital et vous bénéficiez d’un investissement tout confort, mais vous vous assurez aussi de futures plus-values.

Investir dans l’immobilier, un placement toujours gagnant

La valeur de l’immobilier ne cesse de grimper depuis quelques années (source : Statbel fgov, 2020). Mieux : en Flandre, les investissements réalisés aux bons endroits ont toujours pris de la valeur sur le long terme. Un investissement immobilier vous protège en outre de l’inflation et se révèle moins volatil qu’un investissement en actions, par exemple.

Investir dans le futur

 • De interesten op de leningen zijn historisch laag.
 • De spaarboekjes brengen vandaag de dag niet op.
 • Door de inflatie daalt uw geld steeds in waarde.

Door vandaag reeds te investeren ontvangt u meteen een mooi rendement, en een meerwaarde voor uw geld.

Investeren in vastgoed betekent steevast een goede belegging

De voorbije jaren is vastgoed steeds gestegen in waard (bron: Statbel fgov, 2020). Meer zelfs, door te investeren op goede locaties in Vlaanderen behoudt of stijgt uw langetermijninvestering. Verder biedt een vastgoedbelegging bescherming tegen inflatie en is het een minder groot risico dan bijvoorbeeld te investeren in aandelen.

Ontdek het verschil tussen

 • de opbrengst van uw spaarboekje
 • een investering in erkende assistentiewoningen op 10 jaar

Découvrez la différence entre

 • le rendement de votre livret d’épargne
 • un investissement sur 10 ans dans une résidence-services agréée

Senior Homes : un investissement rentable et sans souci

Als investeerder bent u voortdurend op zoek naar weinig risico en een hoog rendement. Dat is exact wat het vastgoed van Senior Homes u biedt, want de voordelen van onze erkende assistentiewoningen zijn talrijk, zowel voor bewoners als voor de investeerders.

Les investisseurs qui choisissent Senior Homes profitent d’un investissement sans souci, qui leur rapporte énormément. Les revenus mensuels des résidences-services agréées sont effectivement plus élevés que ceux d’un appartement classique et ce type d’achat comporte de nombreux avantages fiscaux. Pour terminer, Senior Homes s’occupe de tous les aspects administratifs de la location et de la gestion.

Senior Homes is een familiebedrijf die sinds 2008 actief is in het bouwen, verkopen, verhuren en uitbaten van erkende assistentiewoningen in Oost- en West-Vlaanderen. Senior Homes is uniek in de sector daar deze van ontwikkeling tot uitbating over verhuur tot zorg voorzien. Daarnaast speelt locatie een belangrijke rol. De locaties zijn steeds gekozen met aandacht voor een groene omgeving en toch dicht bij alle voorzieningen. Bovendien zijn de appartementen steeds aangepast aan de noden van onze bewoners: 100% rolstoel leefbaar, ruime appartementen, veel daglicht, brede gangen en deuren, … .

Kortom; er is een lange termijn engagement van de familie.

Voordelen

 • Emplacements sélects
 • Construction neuve de qualité
 • Rapport qualité/prix correct
 • Propre service de gestion et de location
 • Public locatif fiable et peu de risques de dégâts locatifs
 • Le vieillissement de la population comme garantie de sécurité
 • Interessante fiscale voordelen: btw-tarief à 12% en vrijstelling van onroerende voorheffing
 • Achat en pleine propriété

Ontdek alle voordelen in dit e-book.

Senior Homes, un investissement qui vous rapporte de l’argent, sans les soucis

En tant qu’investisseur, vous êtes constamment à la recherche d’un bon rapport risque-rendement. C’est exactement ce que vous offre le parc immobilier de Senior Homes, car les avantages de nos résidences-services agréées sont nombreux, tant pour les résidents que pour les investisseurs.

Les investisseurs qui choisissent Senior Homes bénéficient d’un investissement confortable, en termes de rendement mais aussi de tranquillité d’esprit. Les revenus mensuels d’une résidence-services agréée sont en effet plus élevés que ceux d’un appartement classique. De plus, l’achat est assorti de nombreux avantages fiscaux. Enfin, Senior Homes s’occupe de toutes les démarches administratives liées à la mise en location et à la gestion de votre bien.

Senior Homes est une entreprise familiale active depuis 10 ans dans la construction, la vente, la location et l’exploitation de résidences-services agréées en Flandre Orientale et Occidentale. Senior Homes est unique dans le secteur de par la variété de ses activités : du développement à l’exploitation en passant par la location et les soins. La situation géographique joue également un rôle non négligeable. Les lieux d’implantation sont toujours choisis de manière à concilier cadre verdoyant et proximité de toutes les commodités. Sans compter que les logements sont toujours adaptés aux besoins de nos résidents : appartements spacieux, lumineux et 100% accessibles en chaise roulante, portes et couloirs larges, …

Bref : l’engagement de la famille s’étend sur le long terme.

Avantages

 • Emplacements idéaux
 • Avantages fiscaux intéressants : TVA de 12% et exonération du précompte immobilier
 • Constructions neuves et de qualité
 • Rapport qualité-prix correct
 • Service de gestion et de location dédié
 • Public de locataires fiables, faible risque de dégâts locatifs
 • Vieillissement en hausse
 • Achat en pleine propriété

Découvrez tous les avantages dans cet e-book.

Bekijk onze blogberichten over investeren

Consultez nos articles 

6 redenen waarom een assistentiewoning een slimme investering is

6 redenen waarom een assistentiewoning een slimme investering is

Een assistentiewoning is tegenwoordig de droomwoning voor iedere 65-plusser. Ze hebben nood aan een minimum aan zorg, maar zijn nog te actief om in een rusthuis te gaan wonen. Door de toenemende vergrijzing is de vraag ook steeds groter naar een betaalbaar en modern...

Investeren met zekerheid

Investeren met zekerheid

Kopen, verhuren, zelf bewonen Heeft u al eens nagedacht om nu reeds uw favoriete appartement te kopen, dat u later kan bewonen?Dat het aantal senioren in onze samenleving stijgt, is een langer gekend feit. Velen wonen ook in woningen die niet aangepast zijn aan hun...

De gesplitste aankoop van vastgoed: interessant?

De gesplitste aankoop van vastgoed: interessant?

  Vele kopers van een assistentiewoning bij Senior Homes kiezen voor een gesplitste aankoop. Het is vandaag nog steeds een veelgebruikte techniek in het kader van successieplanning. Bij een gesplitste aankoop van vastgoed schenken ouders vaak vooraf aan de...

9 raisons d’investir dans des résidences-services agréées

 

Revenus locatifs mensuels

Augmentation du capital immobilier

Rendement locatif élevé

Plus-value possible à la vente

12 % de TVA au lieu de 21 %

Revenus locatifs mensuels

Augmentation du capital immobilier

Rendement locatif élevé

Plus-value possible à la vente

12 % de TVA au lieu de 21 %

Public de locataires fidèles et soigneux

Revenu passif

Intérêts déductibles

Exonération du précompte immobilier

Public de locataires fidèles et soigneux

Revenu passif

Intérêts déductibles

Exonération du précompte immobilier

9 redenen om te investeren in erkende assistentiewoningen

 

Maandelijkse huurinkomsten

Verhoging onroerend kapitaal

Hoge huurrendementen

Mogelijke meerwaarde bij verkoop

12 % btw in plaats van 21%

Maandelijkse huurinkomsten

Verhoging onroerend kapitaal

Hoge huurrendementen

Mogelijke meerwaarde bij verkoop

12% btw ipv 21%

Trouw en zorgzaam huurderspubliek

Passief inkomen

Intresten aftrekbaar

Vrijstelling van onroerende voorheffing

Trouw en zorgzaam huurderspubliek

Passief inkomen

Interesten aftrekbaar

Vrijstelling van onroerende voorheffing

Nos spécialistes en immobilier sont à votre disposition

Benieuwd naar hoe we bij Senior Homes een laag risico en een hoog rendement kunnen realiseren? Onze vastgoedexperten lichten het graag toe.

Heeft u een specifieke vraag over de fiscale voordelen, over onze beheer- en verhuurdienst of over andere zaken? Ook daarvoor staan ze u graag te woord.

Un expert immobilier se tient à votre disposition

Envie de savoir comment Senior Homes réussit à concilier faible risque et haut rendement ? Nos experts immobiliers vous expliquent tout.

Vous avez une question plus précise sur les avantages fiscaux, notre service de gestion & location ou tout autre aspect ? Nos experts vous répondront avec plaisir.

Graag kopen en zelf intrekken in één van de woningen?

Geniet van de uitstekende zorgverlening, de uitgebreide comfortdiensten en extra fiscale voordelen bij de aankoop. Zo hoeft u als kind u zich geen zorgen meer te maken over uw ouders, dankzij de goede ondersteuning door de woonassistenten..

Vous souhaitez acheter et occuper un de nos appartements ?

Profitez de l’excellente offre de soins, des multiples services de confort et des avantages fiscaux liés à votre achat. Ainsi, vous n’aurez plus à vous tracasser pour vos parents grâce à la qualité de l’aide apportée par les assistants résidentiels.

Les résidences de Senior Homes

AFFICHAGE

OUVERTE
Deinze
Résidence Leiedam
OUVERTE
Audenarde
Résidence Keizerhof
OUVERTE
Zwevegem
Résidence Vijverhof
OUVERTE
Alost
Résidence Prinsenhof
OUVERTE
Rumbeke
Résidence ’t Withof
OUVERTE
Nieuport
Résidence Clarenhof

OUVERTE
Varsenare
Résidence Stuyvenberg
OUVERTURE MARS 2020
Evergem
De Orangerie
OUVERTURE MARS 2020
Vichte
Résidence Kasselrij
OUVERTE
Wetteren
Résidence Ten Ede
OPENING SOON
Ostende
Résidence Rialto
OPENING SOON
Waregem
Résidence Pur Sang

Deinze

Résidence Leiedam

Découvrez cette résidence

Audenarde

Résidence Keizerhof

Découvrez cette résidence

zwevegem

Résidence Vijverhof

Découvrez cette résidence

Alost

Résidence Prinsenhof

Découvrez cette résidence

Rumbeke

Résidence ’t Withof

Découvrez cette résidence

Evergem

Résidence de orangerie

Découvrez cette résidence

Varsenare

Résidence Stuyvenberg

Découvrez cette résidence

Nieuport

Résidence Clarenhof

Découvrez cette résidence

Vichte

Résidence Kasselrij

Découvrez cette résidence

Wetteren

Résidence Ten Ede

Découvrez cette résidence

Ostende

Résidence Rialto

Découvrez cette résidence

Waregem

Résidence Pur Sang

Découvrez cette résidence